Language

Technika układania podłogi FINISHPARKIET oraz FINISHDESKA

Zalecenia producenta dotyczące układania oraz użytkowania podłóg FINISHPARKIET i FINISHDESKA

Nowoczesny system łączenia to prosta i sprawna instalacja, a kilka podstawowych zasad pielęgnacji zapewnia utrzymanie kondycji naszej podłogi
w idealnym stanie przez długie lata. Aby użytkownik był w pełni zadowolony z naszego produktu zalecamy wykonanie następujących czynności.

Przed ułożeniem podłogi

 • Opakowanie, w jakim jest sprzedawany FINISHPARKIET/FINISHDESKA, nie jest hermetyczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy przechowywaniu produktu
 • Parkiet/deskę należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w pomieszczeniach o stałej temperaturze 18÷22°C
  i wilgotności względnej powietrza 45÷60%, rozpakowywać bezpośrednio przed ułożeniem
 • Nie należy klimatyzować parkietu/deski przed montażem
 • Zalecamy klejenie podłogi na podłoże równe, mocne, suche, wolne od rys i spękań
 • Wilgotność podłoża powinna wynosić: jastrych cementowy ≤ 2,0% CM, beton ≤ 2,0% CM, podkłady anhydrytowe ≤ 0,5% CM
 • Wilgotność podłoża na ogrzewaniu podłogowym powinna wynosić: jastrych cementowy ≤ 1,8% CM, beton ≤ 1,8% CM, podkłady
  anhydrytowe ≤ 0,3% CM
 • Przed gruntowaniem podłoże należy przeszlifować w celu usunięcia mleczka cementowego bądź anhydrytowego, a następnie dokładnie odkurzyć
 • Podłoże nierówne wyrównać masą samopoziomującą
 • Zaleca się stosowanie preparatów gruntujących przed nałożeniem kleju
 • Pomieszczenie pomalować i układanie podłogi traktować jako ostatnią czynność budowlaną w tym pomieszczeniu, w przypadku potrzeby malowania ścian i sufitu po ułożeniu parkietu/deski, należy podłogę dokładnie zabezpieczyć folią i papierem falistym, a wcześniej zaimpregnować
 • Zabezpieczenie ułożonej podłogi folią i papierem falistym nie oznacza, że jest ono wystarczające w celu ochrony przed uszkodzeniami związanymi z innymi pracami budowlanymi w pomieszczeniu

Podczas układania podłogi

 • Podczas układania parkietu/deski temperatura powietrza powinna wynosić 18÷22°C, a wilgotność powietrza 45÷60%. Ten zakres temperatur
  i wilgotności odpowiada wilgotności podłogi, która wynosi 7±2% i taką wilgotność należy utrzymywać przez cały okres
  użytkowania FINISHPARKIETU/FINISHDESKI
 • Do układania podłogi należy stosować kleje przeznaczone do podłóg gotowych
 • Grubość nanoszenia kleju i jego zużycie zależne są bezpośrednio od wyrównania posadzki,
 • Klepki zanieczyszczone klejem należy czyścić według wskazań producenta kleju. Wskazane jest przeprowadzenie próby czyszczenia
  na elementach nieprzyklejonych do podłoża
 • Klepki parkietowe układamy do wystającego pióra, ułatwia to ich dopasowywanie i skraca czas potrzebny do ułożenia całej podłogi

Po ułożeniu podłogi

 • Po ułożeniu całej podłogi usuwamy kliny dystansowe i mocujemy listwy
 • Zamiatamy i odkurzamy podłogę, zabrudzone miejsca czyścimy zwilżoną ścierką
 • Gotową podłogę w pierwszej kolejności powinno się zabezpieczyć środkiem do konserwacji podłóg lakierowanych lub olejowanych, poleconym przez sprzedawcę parkietu/deski, który uniemożliwi wniknięcie przypadkowo rozlanej wody w mikroszczeliny między klepkami parkietu/deskami
 • Pokrycie podłogi środkiem impregnującym nie zabezpiecza w 100% przed skutkami wchłonięcia wody
 • Dalszą pielęgnację podłogi przeprowadzić z uwzględnieniem wskazówek producenta środka pielęgnacyjnego
 • Podłogi dodatkowo nie lakierujemy
 • Przy myciu podłogi używać wilgotnej ścierki lub dobrze odsączonego mopa, unikać nadmiaru wody
 • W przypadku utrzymywania w pomieszczeniach standardowej temperatury (18÷22°C) i wilgotności względnej powietrza poniżej 45÷50%, nastąpi kurczenie się deszczułek i powstawać będą szczeliny między nimi. Może to również doprowadzić do wyłódkowania lub wykrawędziowania podłogi
 • W przypadku utrzymywania w pomieszczeniach standardowej temperatury (18÷22°C) i wilgotności względnej powietrza powyżej 55÷60%, może nastąpić wyłódkowanie, wykrawędziowanie lub wybrzuszenie podłogi

Pielęgnacja i użytkowanie drewnianych podłóg

 • Największym wrogiem drewnianych podłóg jest woda i piasek. Czystość podłogi utrzymujemy przez zamiatanie, odkurzanie oraz mycie środkami przeznaczonymi do pielęgnacji drewna za pomocą wilgotnej ścierki lub dobrze odsączonego mopa,
 • W celu ochrony drewnianej podłogi przed działaniem piasku i wody, a w zimie również soli, należy ułożyć maty ochronne przy wejściu do domu lub mieszkania. Stosowanie mat ochronnych oraz wycieraczek ogranicza ilości wnoszonego do pomieszczeń piasku, wody oraz soli
 • Cokoły, nogi i inne miejsca nacisku mebli na podłogę zabezpieczamy filcowymi lub gumowymi podkładkami – niedopuszczalne jest mocowanie ich przy pomocy gwoździ. Zaleca się stosowanie miękkich kółek pod fotele. Należy unikać chodzenia po podłodze w butach na szpilkowych obcasach

Finishprojektant

W naszym kreatorze FinishProjektant sprawdzisz jak nasze podłogi wyglądają w gotowym pomieszczeniu. Możesz skorzystać ze zdjęć twojego pokoju jak również skorzystać z kilku gotowych propozycji

STREFA PROJEKTANTA

W zakładce Strefa Projektanta znajdziesz wszystkie nasze tekstury, których z powodzeniem użyjesz w swoich projektach co ułatwi klientowi podjęcie odpowiedniego wyboru podłogi